Reklama
Systemy DGP

Schemat systemu

Schemat DGP

Zasada działania

Działanie systemu dystrybucji gorącego powietrza jest bardzo proste. Ogień w kominku rozgrzewa wkład kominkowy, który z kolei, dzięki swojej konstrukcji bardzo wydajnie oddaje to ciepło powietrzu, które znajduje się w jego pobliżu. Powietrze to napływa poprzez specjalny kanał nawiewny, jak również poprzez szczelinę między obudową a wkładem kominkowym, czy też przez kratki w okapie kominka.  Ogrzane w ten sposób powietrze jest transportowane za pomocą systemu nawiewu DGP do różnych pomieszczeń w budynku.

Elementy systemu  DGP


- Układ nawiewu świeżego powietrza do kominka

Ma on za zadanie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania w kominku jak również do “podmieszania” powietrza ogrzewanego.

- Układ dystrybucji gorącego powietrza, grawitacyjny lub wymuszony

System przewodów, kształtek i osprzętu pozwalający na dostarczenie ogrzanego przez kominek (w sposób konwekcyjny) powietrza do różnych, nawet odległych od kominka pomieszczeń. Może być  to układ działający w sposób naturalny (grawitacyjny wypór powietrza) lub wymuszony (za pomocą wentylatora).
- Układ odprowadzania spalin z kominka

Układ pozwalający na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia produktów spalania drewna na zewnątrz budynku. Zbudowany z wysokogatunkowej stali żaroodpornej lub stali czarnej o odpowiedniej grubości, zapewnia odporność na temperaturę,  kwaśne związki znajdujące się w spalinach. Dodatkowo dla poprawy i stabilizacji ciągu kominowego, a tym samym bezpieczeństwa użytkowania - może być zakończony nasadą kominową.

- Aparat nawiewny - Turbina

Sercem systemu jest aparat nawiewny, zasysający gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczący je do wszystkich odnóg systemu. Rury łączące okap kominka z aparatem nawiewnym powinny mieć  możliwie  maksymalne przekroje i minimalną długość.

- Kształtki DGP

Obecnie na rynku dostępne są gotowe kształtki i przewody dedykowane w 100% do instalacji w systemach DGP. Wybór standardowych kanałów, przejść, redukcji, skrzynek rozdzielczych, filtrów jest tak duży, że bez problemu można złożyć każdą instalację. Kształtki, zarówno okrągłe jak i prostokątne oraz nawiewy (kratki, anemostaty) wykonywane są z blachy ocynkowanej, gdyż muszą mieć odporność termiczną co najmniej 150st.C. Przewody elastyczne izolowane powinny charakteryzować się odpornością temperaturową do 250 st.C i być całkowicie niepalne (klasa M0). Aparat nawiewny jako urządzenie elektryczne powinien bezwarunkowo posiadać oznakowanie CE. Elementy filtrujące powinny posiadać atest higieniczny.

 

 
statystyka